Vår Verksamhet

Möten och gudstjänster

Möten och gudstjänster hålls regelbundet växelvis i församlingens kapell.
I Filadelfia Fågelfors är det gudstjänst tre av fyra söndagar varje månad. Den fjärde söndagen är det gudstjänst i Filadelfia Högsby.

Församlingen besöks ibland av olika föreläsare och predikanter.
I Högsby hålls ca en gång per månad dagledigträffar i Filadelfia.
Möten och gudstjänster präglas av mycket sång och musik av duktiga förmågor i församlingen.
Vi är en mångkulturell församling och det är många nationaliteter representerade på gudstjänsterna.

Barn- och ungdom

Barn och ungdomsarbetet är en mycket viktig del i församlingens verksamhet

Rejoice i Högsby för 6 år och uppåt med lekar, drama, musik och gemenskap.
I Fågelfors är det i samband med gudstjänsterna på söndagarna Söndagsskola för barnen.
 

Sång och musik

Församlingen har duktiga sångare och musikanter som på olika sätt förgyller möten och gudstjänster.

Mission

Församlingen är aktiv i missionsarbetet på ett flertal platser runt om i världen. Vi har återkommande information från våra missionärer i Argentina och Senegal i våra gudstjänster.

Ekonomi

Församlingens verksamhet bygger på offergåvor. Vill Du vara med och stödja vår
verksamhet är Du hjärtligt välkommen med Din gåva på nedanstående konto.
Gud vare med varje givare.
Bankgiro. Gemensamt för alla kassor: 5590 – 7802
(Märk på inbetalningen vilken kassa Du önskar offra till.)

Swish:
Nu kan du på ett enkelt och modernt sätt lämna din offergåva. Med en smartphone och bankappen swish kan du enkelt göra en överföring av din gåva.
Swisha gåvan till: 1234957908