Historia

Församlingen bildades den 22 februari 1922.

Ur syster Rakel Fris bok ”Insyn i mina minnens värld” där hon citerar broder Rikards dagboksanteckningar, hämtar vi följande rader:

”Enskilt möte inför Gud, då Rakel och jag och fem troende och döpta systrar på ordets grund (Apostl.14:23, Efes 2:20-22) ordnade oss en biblisk lokalförsamling i Högsby under namnet ”Salem”, ty ”Han är frid” och därför vilja vi sprida fridens budskap till jordens ändar.” Nämnas kan att församlingen 20 år senare bytte namn till Filadelfia.

Innan församlingens bildande hade vännerna Fris på underliga vägar kommit till Högsby och där börjat missionsskola. Denna kom att bli till stor välsignelse för hela Högsby-fältet och fick betydelse långt utöver dessa gränser. På gulnande fotografier och tidningsurklipp kan vi se att många av dem som kallas pionjärer på de yttre fälten har gått genom just denna missionsskola.

Det blev ingen direkt ”flygande start” för församlingen, men det var ett Guds verk som hade börjat. Man kan skönja kampen och tårarna i protokollen, och inte minst i syster Fris bok. Något av tidningarnas syn på den nya församlingen och dess arbete framgår av ett gammalt tidningsurklipp där rubriken löd ”Pingstvännernas döpelseakt. En underlig ceremoni i Emåns vatten.”

Denna dopförrättning som hölls den 5 juni 1922 är troligtvis den allra första i församlingen. I sina anteckningar skriver Rikard Fris ”Friluftsmöte förekom i Maskhagen med predikan av missionär JE Helm. Dopförrättning, då jag genom Guds nåd fick begrava nio lyckliga syskon i Emån – ett härligt bad”

Församlingen ökade i antal och 1925 uppgick medlemsantalet till 150, för att 1928 vara uppe i ca 250.

En av förklaringarna till medlemsantalet var att flera vänner från andra platser, såsom Årena, Målilla, Hultsfred, Mörlunda, Kristdala, Misterhult, med flera, anslöt sig till församlingen. Så småningom ordnades det också församlingar på många av dessa platser. Därmed lämnade flera vänner församlingen i Högsby och anslöt sig till hemförsamlingarna.

Guds ord var grunden för församlingsbildandet och har allt sedan dess varit det. Den första bibelveckan i församlingen genomfördes redan i september 1922, då med Paul Ongman som ledare. Hur många veckor som sedan dess har hållits vet nog ingen, men Bibeln är ännu idag grunden för oss.

Ett annat historiskt år var 1925 då församlingen i Ruda upplöstes och dess 11 medlemmar fick medlemskap i Högsby. Så småningom var det andra församlingar som upplöstes och vars medlemmar kom in i Salem-församlingen i Högsby. Den 2 september 1934 upplöstes Elim-församlingen i Sinnerbo, den 3 februari 1936 Taborförsamlingen i Berga och den 8 mars 1970 välkomnades medlemmarna från Filadelfia-församlingen i Fagerhult in i församlingsgemenskapen i Högsby.

Missionsskolan som kom att betyda så mycket för den unga församlingen flyttades 1928 till Stockholm. Det var ett stort slag för församlingen, men man tappade inte modet utan fortsatte i Jesu namn på samma grund som tidigare.

Av det material som finns framgår att kampen många gånger var svår och att fienden gång på gång försökte att sabotera verket. Församlingen lärde sig tidigt var vägen gick, då man alltjämt uppmanade varandra till bön och trohet inför Guds ord.

Idag är församlingens medlemstal runt 115 medlemmar, och invandringen i Högsby Kommun syns inte minst i vår församling där många olika nationaliteter möts i varje Gudstjänst.