5/6-22


Sönd. 24/9 kl. 10:00 Hanna-Sara Leones; Högsby

V.39
Tisd. 26/9 Kl. 19:00 Ekumenisk bön Korsvägen – flyttas troligtvis till nytt datum
Fred. 29/9 kl. 19:00 Cafékväll Korsvägen, Marina Bratterud
Sönd. 1/10 kl 10:00 Församlingsmöte, nattvard, förhandlingar, Kristina

V.40
Tisd. 3/10 kl. 19:00 Bibelstudium Korsvägen, Kristina Johansson
Sönd. 8/10 kl. 11:00 Gudstjänst Fågelfors

V.41
Tisd. 10/10 kl. 19:00 Bönesamling Korsvägen
Sönd. 15/10 kl. 11:00 Gudstjänst Fågelfors

V.42
Torsd. 19/10 kl. 14:00 Dagledigträff, Jimmy Lord berättar och sjunger
Sönd. 22/10 kl. 10:00 Hanna-Sara Leones, Högsby

V.43 27-29/10 Ekumenisk helg i Bockara Kyrka, Fredrik Crona, lördkv. Kören Glöd medverkar

V.44
Tisd. 31/10 kl. 19:00 Ekumenisk bön Svenska Kyrkan Bockara
Sönd. 5/11 kl. 11:00 Gudstjänst Fågelfors

V45
Sönd.12/11, kl. 10:00 Peter Svanberg, Högsby, församlingsgudstjänst, nattvard

V.46
Tisd. 14/11 kl. 19:00 Bönesamling Korsvägen
Torsd. 16/11 kl. 14:00 Dagledigträff, Birger Borgemo, Shalom
Sönd. 19/11 kl. 11:00 Gudstjänst Fågelfors

V.47
Lörd. 25/11 kl. 9:00 Kvinno- och herrfrukost i Högsby (för församlingen) Chauka ansvarar
Sönd. 26/11 kl. 11:00 Gudstjänst Fågelfors

V. 48
Månd. 27/11 kl. 19:00 Planeringsgruppen Högsby Filadelfia
Sönd. 3/12 kl. 11:00 Gudstjänst Fågelfors

V.49
Sönd. 10/12 kl. 10:00 Peter Svanberg, Högsby, Församlingsmöte, nattvard, förhandlingar

V.50
Tisd. 12/12 kl. 19:00 Bönesamling Korsvägen
Torsd 14/12 kl. 14:00 Dagledigträff, Marina Bratterud spelar och sjunger
Sönd. 17/12 kl. 11:00 Gudstjänst Fågelfors

Hej och välkommen till Filadelfia Högsby!