Församlingsmöte, nattvard, förhandlingar, Marina Bratterud

Date:
Time: