Ekumenisk Bönevecka Bockara

Date:
Time:
Location: Missionshuset, Bockara

Filadelfia Korsvägen ansvarar denna kväll.

Böneveckan pågår 17-21 Jan