Extra administrationsmöte

Härmed kallas du som är medlem i Filadelfiaförsamlingen i Högsby till ett

extra administrationsmöte gällande stadgeändringar.