Församlingsgudstjänst med extra administrationsmöte

Date:
Time: to

Extra adm möte gällande stadgar. Nattvard

Predikan av David Nilsson