Ekumenisk Gudstjänst, Svenska kyrkan, Bockara

Date:
Time: to