Ekumenisk gudstjänst, hembygdsgården Bockara, Anders Duvlund

Date:
Time: